تبلیغات
مركز آموزش ایرانیان هر چیزی در مورد درس علوم - بخش پنجم زمین زیستگاه ما
بخش پنجم زمین زیستگاه ما

زمین زیستگاه ما
فصل 5 – ساختار زمین

انسان همواره به دنبال شناسایی ساختار داخلی كره ی زمین بوده است. ولی شرایط حاكم بر داخل زمین یعنی دما و فشار زیاد، مانع دسترسی مستقیم به قسمت های داخلی زمین شده است. در حال حاضر عمیق ترین چاهی كه آدمی توانسته حفر كند عمقی بیشتر از 13 كیلومتر ندارد. باید به كمك روش های غیرمستقیمی مانند مطالعه مواد مذاب خارج شده از آتش فشان ها، دما و تركیب چشمه های آب گرم و از همه مهمتر امواج زلزله داخل زمین را شناسایی كرد.
اطلاعات بدست آمده نشان می دهد كه زمین ساختمانی لایه ای دارد. بخش مركزی كره زمین را هسته كه خود شامل دو قسمت داخلی و خارجی است و لایه های اطراف هسته را از داخل به خارج به ترتیب گوشته و پوسته می نامند.
هسته : داغ ترین قسمت داخلی زمین هسته است. مواد هسته به علت فشار زیادی كه بر آن وارد می شود، بسیار متراكم تر از مواد سایر قسمت های داخلی زمین است. شواهد بدست آمده نشان می دهد كه جنس هسته، بیشتر از آهن و نیكل است كه به دو حالت جامد و مایع در هسته قرار دارند.
قسمت جامد در مركز و قسمت مایع در اطراف آن قرار دارد.به كمك هسته ی آهن – نیكل است كه دانشمندان زمین شناس توانسته اند خاصیت مغناطیسی زمین را توضیح دهند.  گوشته :

اطراف هسته را قسمتی فرا گرفته است كه به آن گوشته می گویند. ساختمان گوشته در همه جا یكنواخت نیست، قسمت اعظم آن كه با هسته نزدیك است حالت سنگی دارد و قسمت های میانی حالت خمیری و قسمت های بالایی حالتی سنگی و سخت دارند. قسمت خمیری شكل گوشته را نرم كره گویند .در نرم كره دما و فشار به صورتی است كه مواد به نقطه ذوب خود نزدیك هستند و درصد ناچیزی از مواد سازنده آن به حالت مذاب اند. مواد سازنده ی گوشته بیشتر از سیلیسیم، اكسیژن ،‌آهن ،‌منیزیم و كلیسیم است.    پوسته :

پوسته قشر نسبتاً نازكی در اطراف كره زمین است كه بلندترین كوه های زمین و عمیق ترین نقاط اقیانوس ها را در بر می گیرد. ضخامت پوسته (متوسط آن)در قاره ها حدود 20 تا 60 كیلومتر و در اقیانوس ها حدود،‌8 تا 12 كیلومتر است. تركیب و ساختمان پوسته در زیر قاره ها و اقیانوس ها با هم متفاوت است . پوسته ی زیر قاره ها از دو لایه درست شده است. لایه ی بالایی بیشتر از سیلیسیم و آلومینیوم و لایه ی زیرین بیشتر از سلیسیم،‌منیزیم و آهن درست شده است.
پوسته در زیر اقیانوس ها فقط از یك لایه تشكیل شده است كه جنس آن از همان جنس لایه ی زیرین قاره ها است.

 


  سنگ كوه :

‌پوسته سنگی و سخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته، سنگ كوه گویند. سنگ كوره روی نرم كوه قرار دارد و می تواند به آرامی روی آن جابه جا شود. امروزه علت وقوع زلزله و بسیاری از پدیده های زمین شناسایی دیگر را به حركات سنگ كوه مربوط می داند.  

 


  پرسش و پاسخ متن بخش سوم
1 – لایه های زمین را به ترتیب از خارج به داخل بیان كنید:

پوسته – گوشته – هسته    2 – وجود كدام عناصر خاصیت مغناطیسی كره ی زمین را نشان می دهد؟

آهن – نیكل    3 – لایه بالایی پوسته ی زیر قاره ها بیشتر از چه عناصری ساخته شده است؟

سیلسیم – آلومینیوم    4 – سنگ كره به چه بخشی از زمین گفته می شود؟

پوسته سنگی و سخت زمین همراه با قسمت سنگی گوشته را سنگ كره گویند.

2 نوشته شده توسط علی درویشی در یکشنبه 13 دی 1388 و ساعت 02:18 ب.ظ  نظرات